[PDF]

Nemzeti előírások szerinti vizsgálatok

a) Egyedi forgalomba helyezéshez és kis sorozatú gyártáshoz szükséges vizsgálatok

A járművek egyedi gyártásához először elvi engedélyt kell kérni az NKH-tól, amelyben az 5/1990. KöHÉM rendelet alapján a hatóság meghatározza a szükséges vizsgálatok körét. Ezeket elvégezzük, és a vizsgálati jegyzőkönyvünk alapján lehet kérni az engedély kiadását. Kis sorozatú gyártás esetén csak egy járművön kell elvégezni a vizsgálatokat, a későbbiekben csak a típusazonosságot kell elllenőrizni.

b) Járműátalakítás vizsgálata

A forgalomba helyezett járművek átalakítását a területileg illetékes közlekedési hatóság engedélyezheti. Az elvi engedélyben meghatározza, hogy elegendő szakvéleményt készíteni a rendelkezésre álló adatok alapján vagy bizonyos vizsgálatokat is el kell-e végezni. A szakvélemény készítéséhez, illetve az egyszerűsített vizsgálati módszerek kidolgozásához felhasználjuk a típusvizsgálatok és fejlesztési munkák során szerzett tapasztalatokat, információkat.

c) Járműalkatrészek és részegységek, felújítási technológiák vizsgálata ("H" és "Af" jel)

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészei és tartozékai minősítő vizsgálatra kötelezettek. E pótalkatrészek és tartozékok minősítése nemcsak forgalmazáshoz, hanem a gépjárműbe történő beépítéshez is szükségesekA minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészek és tartozékok listája az MSZ 07-4402-1992 számú szabványból átvéve itt található.

A szabvány hatálya alá nem eső, de elbírálás szempontjából azonos jelentőséggel bíró, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és járműműszaki szempontból jelentős pótalkatrészekre, tartozékokra - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 23., 24., 25., 26. §-aiban meghatározott, a minősítő jel kiadásával kapcsolatos feladatkör ellátása keretében - a Nemzeti Közlekedési Hatóság az általa meghatározott, az alábbiakban felsorolt pótalkatrész és tartozék körben „Af” jelű általános alkalmazási engedélyt ad ki. 

A vizsgálatokat az érvényes előírások alapján végezzük el. Előírás hiányában a gyári eredeti alkatrésszel hasonlítjuk össze a helyettesítő alkatrészt. Az összehasonlító vizsgálatok körét ilyen esetben az NKH-val történő egyeztetést követően határozzuk meg.

d) Emelt sebességhatár vizsgálata

Az autóbuszok 100 km/h sebességgel való közlekedése érdekében a 6/1990. KöHÉM rendelet 112/A paragrafusa és 15. számú melléklete, valamint az 5/1990. KöHÉM rendelet 136A paragrafusa szerinti követelmények teljesülését vizsgáljuk. Ez többek között egy 100 k/h sebességről való vészfékezést tartalmaz.

e) "TEMPO 100" vizsgálat
A 100 km/h sebességű közlekedésre szánt autóbusztípusoknak egy mintadarabján a járműgyártó részére a német előírás szerint gumihasítási vizsgálatot végzünk .