[PDF]

A szervezet tevékenysége és jogosítványai

JÁFI-AUTÓKUT Mérnöki Kft-t 2005-ben jegyezték be, az 1950–ben létrehozott JÁFI (Járműfejlesztési Intézet), majd az 1970-ben AUTÓKUT (Autóipari Kutató Intézet) névre átnevezett járműipari tervező és fejlesztő intézet vizsgálati tevékenységének szakmai jogutódjaként. Elsődlegesen az előd intézet járműipari vizsgálati tevékenységére alakult, folytatva az ország első járműipari K+F intézetének nemes hagyományait, megörökölve a védjegyoltalmazott AUTÓKUT logót is, amely már több mint négy évtizede hirdeti az itt dolgozó mérnökgárda szakmai elismertségét nemcsak kies hazánkban, hanem nemzetközi téren is. A JÁFI-AUTÓKUT általános tevékenységei és jogosítványai:

  • Járművek (személyautó, teherautó, autóbusz, pótkocsi, motorkerékpár, traktor) és járműalkatrészek európai előírások szerinti vizsgálatai (E-jel, e-jel, típusbizonyítvány)
  • Magyar előírások szerinti egyedi és kis sorozatú gyártás, összeépítés, jármű-átalakítás, sorozat-átalakítás vizsgálata
  • Járműalkatrészek, gyártási és felújítási technológiák minősítő vizsgálata (H-jel, Af-jel)
  • Vasúti jármű részegységek, mentőautók vizsgálata
  • Élettartam, szilárdság, lengések, dinamikai tulajdonságok, működés, stb. vizsgálata
  • Rezgésállósági és földrengés-állósági vizsgálatok
  • Általános gépipari tervezési és szilárdságtani vizsgálatok
  • Műszaki, gép- és járműipari szakértői vélemények készítése

A Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött KU/KJ/NS/A/1437/3/2010 számú szerződés alapján a JÁFI-AUTÓKUT típusvizsgáló tanúsító szervezetként működik.

A JÁFI-AUTÓKUT az Európai Gazdasági Bizottság és az Európai Unió által európai előírások és direktívák szerinti járműipari vizsgálatokra kijelölt vizsgálóintézet.
Az ENSZ EGB előírások listáján 7/C jelű intézményként van feltüntetve a JÁFI-AUTÓKUT: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2020/ECE-TRANS-WP.29-343-Rev.28-Add.1.pdf 

Az Európai Unió https://ec.europa.eu/docsroom/documents?tags=technical-service-auto&pageSize=30&sortCol=title&sortOrder=asc internets oldalán olvashatóan mind a magyar, mind a szlovén állami hatóság által vizsgálatokra kijelölt intézet vagyunk.

Megemlítendő, hogy hagyományainkhoz és tevékenységünkhöz méltóan a Magyar Buszgyártók Szövetségének megszervezésében és irányításában is meghatározó szerepet töltünk be.


1950
1950
1972
1972
1983
1983