Az AUTÓKUT Rt. 1950-ben történt megalakítása óta elsősorban a hazai és a külföldi autóipari cégek fejlesztési igényeinek kiszolgálásával, leginkább teljes járművek, részegységeik és alkatrészeik akkreditált minősítő és fejlesztési célú vizsgálataival foglalkozik.


A Botond... 55 éves az AUTÓKUT Rt.
avagy
a „Botond”-tól Brüsszelig...
EU zászló

 

1948-ban Magyarországon kialakultak a szovjet mintájú politikai és gazdasági berendezkedés körvonalai. Állami tulajdonba kerültek a hazai autógyártás súlyos károkat szenvedett bázisai a MÁVAG, az MVG (RÁBA), majd röviddel később megalakult az Ikarus Karosszéria és Járműgyár valamint a Csepel Autógyár. Az önálló tervezési és dokumentációs feladatok elvégzésére 1948 októberében létre jött a Nehézipari Központ Autótervező Iroda a legendás „Botond” katonai terepjáró tervezőjének, Winkler Dezsőnek vezetésével.

1950. február 18-i hatállyal a Népgazdasági Tanács döntése és a Budapesti Törvényszék, mint cégbíróság 2548/1950 számú határozata alapján megalakult a Járműfejlesztési Intézet (JÁFI), amely a mai AUTÓKUT Rt. szakmai és jogi elődje volt.

Az intézmény költségvetési szervként működött a főhatóság irányítása és felügyelete mellett, feladatainkat központilag határozták meg, ehhez a feltételeket „tervalku” során rendelték hozzá. Szerződéses munkákkal biztosítottuk árbevételünket és azzal központi gazdasági szabályozók szerint rendelkeztünk. Ebben az időszakban, 1970-ben került sor a névváltozásra, nevünk AUTÓIPARI KUTATÓ INTÉZET-re (avagy röviden: AUTÓKUT-ra) változott. Az új gazdálkodási viszonyok kedveztek a fejlődésnek. Ekkor épült fel több modern létesítményünk és a tervezési és adminisztratív részlegeink is a Csóka utcai új irodaházba költöztek.

A KGST összeomlása ismét nehéz helyzetbe hozta a magyar autóipart. AUTÓKUT is elveszítette hazai és keleti megrendelésének nagy részét, amelyet csak részben lehetett egyéb relációból érkező megbízásokkal kompenzálni. Az új körülményekhez történő gyors alkalmazkodás életbevágó volt. Kihasználatlan kapacitásainkat felszámoltuk, 1994-ben -mint AUTÓKUT Rt.- részvénytársasággá alakultunk, egyes részlegek pedig önálló kft-vé váltak. A végrehajtott intézkedések hatására az AUTÓKUT működése az új körülmények között stabilizálódott. Az AUTÓKUT jelenlegi szervezetében, 2004. január 1-től az alábbi tevékenység folyik:
- vizsgálatok (minősítő és fejlesztési célú, teljes járművekre és részegységekre vonatkozóan);
- mérnöki szaktanácsadás, szakvélemények készítése;
- felújítási technológiák készítése és minősítése;
- részegység (elsődlegesen a saját szabadalmat képező becsuklásgátló) fejlesztése és forgalmazás;
- valamint egy többszálú PR tevékenység, amelynek számtalan formája és eredménye is van.
A jármű vagy valamely részegységének meghatározott célú vizsgálatát a tervezéshez, a fejlesztéshez szükséges adatok biztosítása érdekében végezzük el. Ezek a vizsgálatok szolgálnak a gyártás, a felhasználás, az üzemeltetés területén fellépő műszaki bizonytalanságok részletes feltárására is. Ide sorolhatjuk többek között a speciális - pl. katonai célú - járművizsgálatokat, a stabilitás-, az ergonómiai és mind az aktív-, mind a passzívbiztonság témakörében történő vizsgálatokat is. A vizsgálatok elvégzéséhez korszerű műszerparkkal, széles körű szakmai ismeretanyaggal, nagy műszaki tapasztalattal rendelkezünk, és mint a Központi Közlekedési Felügyelet törvényben kijelölt szakintézménye fel vagyunk hatalmazva a hazai forgalombahozatalhoz szükséges valamennyi vizsgálat, az egyes EGB előírások szerinti jóváhagyó vizsgálatok elvégzésére, amely eredményeit a csatlakozott országokban is világszerte elfogadják.

A nemzetközi előírások, előírásrendszerek magyarországi átvétele, valamint a hatósági ellenőrző tevékenység erősödése a szakág megrendelőinek számát számottevően megnövelte.
Korábban nem létező megrendelői réteg jelent meg: mind a hazai, mind a külföldi piacról. Az amerikai piacra dolgozó NABI Autóbuszipari Rt. egyre nagyobb mértékben igényelte a speciális - pl. az FMVSS, DOT vagy SAE szerinti - vizsgálatokat, amelyet a megrendelő és az USA Department of Transport is elfogadnak.

Nagy szakmai és erkölcsi sikere az AUTÓKUT Rt.-nek, hogy az Európai Bizottság Vállalkozás Vezérigazgatóság Gépjármű Osztálya részére, mint magyar szakintézmény illetve vizsgállóállomás be lett jelentve. Ez azt jelenti, hogy az AUTÓKUT Vizsgálati Főosztálya a Csatlakozási Szerződés értelmében 2004. május 1-től jogosult közúti jármű - haszongépjármű, személygépjármű, motorkerékpár, traktorok - műszaki szakterületen EU típusjóváhagyást és minősítő vizsgálatokat végezni. Ezen vizsgálatokat az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület NAT a 1-1309/2004 számon akkreditálta.

Ez volt tehát az út a „Botond”-tól Brüsszelig...

Budapest, 2005. február 18.

/csordás lászló/