Az  50 éves AUTÓKUT Rt. köszöntése

Dr. Michelberger Pál
akadémikus


A magyar automobilizmus második világháborút követő újjászervezésének időszakában létrejött Járműfejlesztési Intézet (JÁFI) és jogutódja, a mai AUTÓKUT Rt. az elmúlt 50 év során egyike volt a legsikeresebb hazai műszaki alkotóműhelyeknek. E sikerek megalapozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett a kiváló felkészültségű autósmérnökök egy szűk csoportja, akik az alapítás körül bábáskodtak. A későbbiekben köréjük szerveződött az a fiatal, ambiciózus, tehetséges szakembergárda, akiknek eredményes tevékenységét több, mint 40 éven át személyesen is tapasztalhattam a hazai autóiparban és a tudományos közéletben.
A gyorsan jelentkező szakmai eredmények mágnesként vonzották az AUTÓKUT-ba a kiváló képességű fiatal autósmérnököket, biztosítva a magas színvonalú alkotómunka folyamatosságát.
A haszongépjárművek és azok főegységeinek kifejlesztése terén elért eredmények a szakmai körök osztatlan elismerését váltották ki. A különféle konstrukciók a mindenkori legfejlettebb műszaki irányzatok és a hazai gyártási lehetőségek egészséges kompromisszumaként jöttek létre, ami a szerkezetek széleskörű alkalmazását és hosszú életgörbéjét biztosította. A konstrukciós munkát magas színvonalú kísérleti tevékenység egészítette ki, amelynek módszereit és eszközeit többségében az AUTÓKUT szakembergárdája hozta létre. Számos olyan műszaki alkotás született, amelyeket nemcsak a hazai, de a nemzetközi járműipar is alkalmazott. Ezek tették ismertté az AUTÓKUT nevét az országhatáron kívűl is.  
Az AUTÓKUT tekintélyéhez nagyban hozzájárult, hogy az itt folyó magas színvonalú alkotótevékenység során kinevelődött szakemberek egy része később vezetőként vagy fejlesztőként az autóipar egyéb vállalatainál kamatoztatta megszerzett tudását, sokan közölük vezető autóipari cégeknél folytatták pályafutásaikat, sikereikkel megbecsülést szerezve a magyar műszaki kultúrának.
Az AUTÓKUT szakértői elismerést érdemlő tevékenységet fejtettek ki a műszaki tudományos élet serkentése terén is. Irodalmi munkásságuk, a nemzetközi szimpóziumokon való szereplésük és a hazai szakértői tanácskozások szervezése terén kifejtett erőfeszítéseik egyaránt növelték az intézmény  tekintélyét.  
Műszaki közéletünk elismerően tartja számon az AUTÓKUT színvonalas és önzetlen részvételét a mérnökképzésben is. Szakértőik előadoként, gyakorlatvezetőként, instruktorként támogatták az egyetemi és főiskolai oktatást.
A mai AUTÓKUT méltó örököse a JÁFI legjobb hagyományainak. Szakmai erejét bizonyítja, hogy gyorsan alkalmazkodni tudott a gazdasági környezet rendszerváltást követő változásához. Tevékenységének és kapacitásának ésszeszerű átszervezésével az új erőviszonyok között is megőrizte arculatát és stabilítását. 
Az egész magyar műszaki társadalom nevében az intézet további működéséhez sok sikert kívánok !